Długi przedsiębiorcy – co zrobić aby zabezpieczyć rodzinę?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się niekiedy z popadnięciem w spiralę długów. Wystarczy jedna nierozważna inwestycja, nieopłacona faktura przez kluczowego kontrahenta lub opóźnienie w dostawie, aby przedsiębiorcy poślizgnęła się noga. Niestety prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma ten minus, że za wszelkie zobowiązania przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, co w sytuacji posiadania przez niego rodziny może […]

Co to jest rejestr BDO i kiedy trzeba dokonać tam wpisu?

BDO jest to skrót od Bazy Danych o Odpadach. W ramach tej bazy funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami.    Wszystkie kwestie związane z działaniem tego rejestru uregulowane są w ustawie […]

Kim jest poręczyciel? Kiedy się go ustanawia?

Poręczyciel to osoba pomagająca uzyskać kredyt lub pożyczkę. Działa ona poprzez uwiarygodnienie kredytobiorcy przed instytucją udzielającą wsparcia. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zobowiązania, jeśli dłużnik nie będzie regulował należności regularnie i zgodnie z umową.  Odpowiedzialność za długi  Obowiązujące przepisy przewidują tzw. prostą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie. Oznacza to, że to dłużnik jest w pierwszej kolejności zmuszony […]

Faktura korygująca z oznaczeniem MPP

W jakich przypadkach wystawiana jest faktura korygująca? Na podstawie art. 106j ust.1 ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, gdy: obniżono cenę po dokonaniu sprzedaży, podwyższono cenę dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji […]

Ustawa o COVID-19

Załączamy ustawę z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Można ją pobrać tutaj: