Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. (aktualne do grudnia bieżącego roku) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w  § 2, pkt. 1 “Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.”, gdzie w załączniku jest wymieniona lista czynności zwolnionych z obowiązkowej ewidencji. Jest to lista, która nie ma wpływu na to czy kasę się posiada czy też nie.

Jeżeli wykonujesz takie usługi lub taką sprzedaż nie masz obowiązku ewidencjonowania tych czynności na kasie fiskalnej (ale możesz wedle własnej woli). Jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe (związane z charakterem prowadzonej działalności).

W ww. tabeli w pozycji nr 39 przeczytamy: “39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”. 

Oznacza to, że jak zapłata zostanie otrzymana za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej (czyli klient zapłaci w ten sposób) to takiego przychodu nie musimy ewidencjonować na kasie fiskalnej. Niestety nie ma w tym przepisie dokładnie i literalnie wpisanej innej możliwości przekazywania środków pieniężnych. Jednak warto zauważyć, że zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/4512-173/16-2/DG, z 19 kwietnia 2016 r. można stwierdzić, że są zachowane przesłanki, aby płatności wykonane na konto PayPal również uznać za czynności zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej (jednoznacznie wynika z płatności kto zapłacił, za co zapłacił, oraz mamy dane nabywcy). Jak zwykle tutaj spoczywa na podatniku udokumentowanie powyższych informacji (wydruki najlepiej mieć z WooCommerce oraz PayPal).

Interpretację można przeczytać tutaj: KLIKNIJ

Według naszej oceny popartej interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie można nie stosować kasy fiskalnej przy sprzedaży internetowej dla osób fizycznych jeżeli są tylko wpływy na konto bankowe, za pośrednictwem poczty, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz systemu PayPal pod warunkiem, że nie znajdują się w  § 4, pkt 1. Rozporządzenia. Nie ma tutaj znaczenia ilość sprzedaży (można przekroczyć 20 000 zł), ale nie można wtedy przyjąć żadnej gotówki.

Jeżeli jednak trzeba dokonać zakupu kasy fiskalnej to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – firmy Polinstal, która specjalizuje się z obsłudze firm pod tym kątem. Więcej informacji znaleźć można na www.polinstall.pl.

Jednocześnie warto pamiętać, aby raz w roku sprawdzać, jakie ustawodawca wprowadza zmiany, aby mieć pewność, że ww. informacje są dalej aktualne.

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/4512-173/16-2/DG, z 19 kwietnia 2016 r.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *