Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Powrót z urlopu wychowawczego a zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikom, których okres zatrudnienia obejmuje co najmniej 6 miesięcy. Do okresu tego wliczane są również poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wynosi 36 miesięcy, czyli 3 lata. Pracodawcy może udzielić takiego urlopu na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy […]