Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Wynagrodzenie dla członka zarządu na podstawie uchwały

W zależności od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję, sposób jego wynagradzania będzie wynikał bezpośrednio z zawartych umów albo określany w uchwałach.  Członkowie zarządu w spółce z o.o. mają różne możliwości pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie. Najczęściej w obrocie możemy spotkać się z 4 sposobami wynagradzania członków zarządu:  umowa o […]