Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jakie są symbole przelewów podatkowych dla zobowiązań podatkowych?

Czym jest mikrorachunek podatkowy?  Od 1 stycznia 2020 roku w wyniku nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został wprowadzony indywidualny mikrorachunek podatkowy, czyli rachunek przypisany indywidualnie każdej osobie posługującej się numerem NIP lub PESEL, na który należy dokonywać zapłaty z tytułu większości zobowiązań podatkowych. Na mikrorachunek podatkowy trzeba wpłacać zobowiązania głównie z tytułu:  PIT,  daninę solidarnościową,  VAT,  CIT,  podatek cukrowy.  […]