Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Czym jest mikrorachunek podatkowy? 

Od 1 stycznia 2020 roku w wyniku nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został wprowadzony indywidualny mikrorachunek podatkowy, czyli rachunek przypisany indywidualnie każdej osobie posługującej się numerem NIP lub PESEL, na który należy dokonywać zapłaty z tytułu większości zobowiązań podatkowych. Na mikrorachunek podatkowy trzeba wpłacać zobowiązania głównie z tytułu: 

  • PIT, 
  • daninę solidarnościową, 
  • VAT, 
  • CIT, 
  • podatek cukrowy. 

Jak wygenerować swój numer mikrorachunku podatkowego? 

Mikrorachunek podatkowy należy wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego, posługując się właściwym numerem: 

  • PESEL – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, niezarejestrowanej jako podatnik VAT, 
  • NIP – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podatnika VAT lub płatnika podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne. 

Symbole przelewów podatkowych – jaki zastosować? 

Wykonując przelew na mikrorachunek podatkowy, trzeba pamiętać o zastosowaniu właściwego symbolu. Symbol podatkowy jest odgórnie przypisany dla każdego podatku lub opłaty na mocy obwieszczenia Ministra Finansów z 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. 

Symbol formularza Opis Rodzaj albo symbol rachunku bankowego 
PIT zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych IRP 
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym IRP 
PIT-36L zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19% IRP 
PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych IRP 
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (osoby fizyczne nieprowadzące działalności) IRP 
PPL zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo IRP 
PPE zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych IRP 
VAT-7 deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług IRP 
VAT-7K deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług IRP 
VAT-8 deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE IRP 
VAT-9M deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca IRP 
CIT zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych IRP 
DSF-1 opłata wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej IRP 

Co zrobić, jeśli popełnimy błąd w przelewie podatkowym? 

Błędnie wykonany przelew podatkowy może stanowić problem – ale nie musi. Konsekwencje oraz sposób dalszego postępowania uzależniony jest od rodzaju pomyłki. 

Jeżeli błąd będzie dotyczył zbyt wysokiej wpłaty z tytułu zobowiązania podatkowego, wówczas na mikrorachunku powstanie nadpłata, którą można przeksięgować na poczet innych bądź przyszłych zobowiązań. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o przeksięgowanie nadpłaty ze wskazaniem, na poczet jakiego zobowiązania ma ono zostać przekazane. 

Jeżeli błąd zostanie popełniony w symbolu przelewu, może zdarzyć się sytuacja, że zapłata zostanie zakwalifikowana na poczet innego zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji z tytułu jednego zobowiązania powstanie niedopłata, a z tytułu drugiego nadpłata. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośrednio z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *