Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany w ustawie o VAT

Wprowadzenie przepisów określających kurs przeliczeniowy w przypadku faktur korygujących Obecnie nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby, jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Celem projektodawców jest wprowadzenie takich uregulowań do ustawy o VAT. Co bardzo ważne, zasad tych nie będziemy stosować do tych przypadków, gdzie przeliczenia dokonujemy według kursów […]

Ministerstwo Finansów zapowiedziało pakiet SLIM VAT 3

Jakie zmiany wprowadzi pakiet SLIM VAT 3?  Przede wszystkim zmiany obejmą obszary tj.:  poprawa płynności finansowej firm;  mniej formalności w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym;  szerszy zakres zwolnień z VAT;  mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;  prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;  obniżanie sankcji VAT;  konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.  Nowe rozwiązania mają zwiększyć komfort […]