Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wprowadzenie przepisów określających kurs przeliczeniowy w przypadku faktur korygujących

Obecnie nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby, jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Celem projektodawców jest wprowadzenie takich uregulowań do ustawy o VAT.

Co bardzo ważne, zasad tych nie będziemy stosować do tych przypadków, gdzie przeliczenia dokonujemy według kursów wynikających z przepisów o podatkach dochodowych.

Zwykła fakturaFaktura zbiorcza
Korekta „in minus”Kurs NBP pierwotny (tj. kurs zastosowany w fakturze, którą korygujemy)Kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej
Korekta „in plus”Kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania;
w sytuacji, gdy korekta zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego – kurs w korygowanej fakturze to kurs zastosowany w fakturze wystawianej przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Mały podatnik VAT

W ramach pakietu SLIM VAT 3 zmieniony zostanie również limit małego podatnika VAT. W 2023 roku wzrośnie z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

Przy tej zmianie przypomnieć należy, że podatnik, który spełnia warunki uznania go za małego podatnika w VAT, może:

  • rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT według metody kasowej (jest on rozpoznawany wówczas dopiero z momentem otrzymania zapłaty);
  • korzystać z rozliczeń kwartalnych (jeśli są spełnione dodatkowo odrębne wymogi).

Zmiana w zakresie faktur zaliczkowych

W zakresie faktur zaliczkowych przewiduje się zniesienie obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności, na poczet których tę zapłatę otrzymał.

Powyższa zmiana wiązać będzie się z koniecznością dostosowania treści art. 106e ustawy o VAT w zakresie obowiązkowych danych, które muszą pojawić się na fakturze. Faktura wystawiona przez podatnika po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi będzie musiała zawierać również dodatkowe dane dotyczące daty uiszczenia zaliczki, jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury.

Drukowanie raportów fiskalnych

Obecnie obowiązkiem podatnika korzystającego z kasy jest m.in. wydrukowanie dokumentów (takich jak raporty fiskalne) wystawionych przez kasę fiskalną. Po zmianie nie będzie potrzeby drukowania ich w przypadku korzystania z kas online (w tym kas wirtualnych). Zmiana spowoduje możliwość wyboru przez podatnika sposobu przechowywania dokumentów – w formie elektronicznej lub papierowej.

Podatnik będzie mógł zrezygnować z rocznej korekty odliczenia

Odliczenie VAT przez podatników stosujących proporcję odliczenia jest w danym roku dokonywane na podstawie tzw. proporcji wstępnej. Po zakończeniu roku podatnik jest zobligowany do wyliczenia proporcji ostatecznej.

Obecnie w każdym przypadku, gdy korekta ostateczna różni się od korekty wstępnej, to na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o VAT podatnik zobligowany jest do przeprowadzenia korekty rocznej.

Po zmianach podatnicy mają mieć możliwość rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica nie przekroczy 2 punktów procentowych.

W przypadku, gdy wskaźnik proporcji ostatecznej będzie niższy niż proporcji wstępnej, dodatkowym warunkiem będzie to, aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekraczała 10 000 zł.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *