Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czy można zaksięgować fakturę bez nazwy firmy?

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT bez nazwy firmy. Co w takiej sytuacji? Możemy wyróżnić dwie sytuacje: Gdy otrzymujemy fakturę bez nazwy firmy W przypadku, gdy otrzymana faktura nie zawiera nazwy firmy, obowiązkowe jest wystawienie do niej noty korygującej. Notę korygującą wystawia oczywiście nabywca danego towaru/usługi z adnotacją o występujących błędach na otrzymanej fakturze. Jeżeli nabywca nie chce wystawiać noty korygującej, może wystąpić z prośbą do sprzedawcy, aby […]