Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Deklaracja PIT-2 – muszę czy nie muszę jej składać?

PIT-2 co to takiego?  PIT-2 to krótkie oświadczenie, w którym pracownik oświadcza, że nie ma innych dochodów, które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w 2022 r. 425,00 zł). Do dochodów tych zaliczamy:  emerytury lub renty;  świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;  członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;  działalności […]