Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

PIT-2 co to takiego? 

PIT-2 to krótkie oświadczenie, w którym pracownik oświadcza, że nie ma innych dochodów, które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w 2022 r. 425,00 zł). Do dochodów tych zaliczamy: 

  • emerytury lub renty; 
  • świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 
  • działalności gospodarczej; 
  • najmu lub dzierżawy. 

Nie ma obowiązku składania rok rocznie deklaracji PIT-2. Raz złożona deklaracja (jeśli u pracownika nic się nie zmienia) nie rodzi obowiązku ponownego jej złożenia. Jeśli u pracownika zmieni się sytuacja tj. przejdzie na emeryturę, zacznie pobierać rentę lub otworzy działalność gospodarczą, ma on możliwość wycofania deklaracji PIT-2 u pracodawcy. Aby pracodawca mógł pomniejszać zaliczkę na podatek o podaną wyżej kwotę, pracownik powinien złożyć PIT-2: 

  • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – w przypadku nowo zatrudnionych pracowników; 
  • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT). 

Nowa kwota wolna od podatku w 2022 roku 

Do 2021 r. kwota wolna wynosiła 8 000 zł, od 1 stycznia 2022 r. kwota ta wzrosła ponad 3-krotnie i wynosi teraz 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli zarobimy do 30 000 zł w ciągu roku (do 2 500 zł miesięcznie) to nie zapłacimy w ogóle podatku. Wszyscy o dochodach rocznych powyżej 30 000 zł (powyżej 2 500 zł miesięcznie) zapłacą podatek od nadwyżki ponad tą kwotę. 

Wzrost kwoty wolnej od podatku niewątpliwie wpływa również na kwotę ulgi podatkowej, która w tym roku wynosi 425,00 zł. Jest to dosyć znaczący wzrost, dlatego warto, aby pracownicy przeanalizowali swoją sytuację, aby nie dochodziło do sytuacji, że dwóch płatników pobiera ulgę jednocześnie. Niewycofanie jednej z deklaracji PIT-2 wiązać będzie się z koniecznością dopłaty przy zeznaniu rocznym nawet 5 100 zł. 

!!!ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ I ULGA PODATKOWA TO DWIE RÓŻNE ULGI, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE RÓWNOLEGLE LUB ODRĘBNIE!!! 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *