Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Metody ewidencji kosztów w księdze podatkowej

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ujmują w niej tylko te koszty, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Mogą to zrobić z zastosowaniem metody memoriałowej lub uproszczonej (kasowej). Metoda memoriałowa Podatnik ewidencjonując koszty w księdze metodą memoriałową musi rozpoznać i na odmiennych zasadach rozliczyć: Koszty bezpośrednie potrąca się w momencie […]