Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Brak faktury a koszt podatkowy

Czym jest koszt podatkowy?  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.  Na podstawie treści przepisu w doktrynie podkreśla się, że aby wydatek był kosztem podatkowym, muszą zaistnieć łącznie następujące […]

Zakup okularów korekcyjnych a możliwość ujęcia ich w kosztach podatkowych

Zgodnie z art. 22 updof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.  Okulary korekcyjne dla pracodawcy a koszt uzyskania przychodów  Jeżeli okulary korekcyjne zakupione zostaną przez przedsiębiorcę dla siebie, nie będą one mogły stanowić KUP w prowadzonej przez siebie […]