Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Spółka kapitałowa a osobowa – różnice

Spółki prawa handlowego uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych. Ustawa dzieli je na:  spółki osobowe: spółki kapitałowe: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną,  z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.    Spółki osobowe  Filarem spółek osobowych są wspólnicy, ich wzajemne zaufanie i osobiste zaangażowanie w działalność spółki. Rolę wspólników w spółkach osobowych podkreśla fakt, że zmiana bądź przystąpienie nowego wspólnika do spółki (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) często wiąże się z koniecznością […]