Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Renta inwalidzka – komu i z jakiego pow przysługuje?

Rentą inwalidzką nazywamy takie świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie niezdolnej do pracy. Przyznawane jest z ubezpieczenia rentowego lub w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – z ubezpieczenia wypadkowego.  Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać rentę?  Aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba spełnić łącznie następujące warunki:  osoba wnioskująca […]