Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, zobowiązani są do jej ewidencji na kasie fiskalnej i wydania paragonu kupującemu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest skorzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z kasy – wówczas nie ma on obowiązku wystawiania paragonów, a co za tym idzie, nie musi wydawać ich nabywcy ani nie wymaga ich przy zwrocie towaru.

Zwrot towaru do paragonu

Sprzedawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której klient żąda przyjęcia zwrotu towaru. Co należy w takiej sytuacji uczynić? Jeżeli zwrot lub reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, klient otrzyma zwrot pieniędzy, a sprzedawca przyjmie towar z powrotem. To jednak nie wszystko. Przepisy wymagają od sprzedawcy dokonania kilku innych czynności.

Ewidencja zwrotów towarów

Ponieważ na kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się bezpośrednio zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług konieczne jest założenie dodatkowej ewidencji, tzw. “zeszytu zwrotów”.

W zeszycie zwrotów ujmuje się zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które spowodowały, że sprzedawca zwrócił całość lub części należności (zapłatę). Prowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących zeszyt zwrotów powinien zawierać następujące informacje:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *