Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jeśli zamierzasz zacząć prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów w 2023 r., masz prawo do zwolnienia z VAT, pod warunkiem, że wartość twojej sprzedaży nie przekroczy, proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w tym roku, kwoty 200.000 zł. Jeśli jednak w rzeczywistości twoja sprzedaż przekroczy ten próg w trakcie 2023 r., zwolnienie to przestaje obowiązywać od momentu przekroczenia. Ustawowe przepisy dotyczące tej kwestii znajdują się w ustawie o VAT.

Nie uwzględniając podatku, do obliczeń wartości sprzedaży, która uprawnia do zwolnienia z VAT, nie wlicza się pewnych określonych czynności:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju,
  • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju,
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

– transakcji związanych z nieruchomościami,

– usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, pkt 12 i pkt 38-41,

– usług ubezpieczeniowych, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Warto dodać, że pewne specyficzne usługi, takie jak usługi prawnicze, jubilerskie, ściągania długów, w tym factoringu, czy niektóre usługi doradcze są wyłączone z tego zwolnienia, niezależnie od wartości sprzedaży. Usługi transportowe nie zaliczają się do wyjątków, więc jeśli prowadzisz działalność w tym zakresie, możesz skorzystać ze zwolnienia z VAT do momentu, gdy przekroczysz próg 200.000 zł proporcjonalnie w 2023 r.

Przykładowo, jeśli rozpoczniesz działalność w zakresie usług transportowych 12 kwietnia 2023 r., a pierwsza sprzedaż zostanie zrealizowana 19 kwietnia, wtedy twój próg zwolnienia z VAT w 2023 r. wynosi 144.657,53 zł (200,000 zł * 264 dni / 365 dni = 144,657,53 zł), co jest wynikiem przeliczenia proporcji dni prowadzenia działalności w stosunku do całego roku.


Podstawa prawna:


Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *