Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok. W grudniu zazwyczaj wychodzi rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ostatnie takie rozporządzenie wyszło w 2018 r. Jest ono aktualne do końca 2020 r. Rozporządzenie mówi nam o tym w jakich sytuacjach kasy fiskalne nie są potrzebne oraz w jakich są niezbędne u podatnika. Każde dobre biuro rachunkowe powinno je znać.

W związku z pandemią, która obiegła cały kraj zostały przesunięte niektóre terminy dotyczące wdrożenia kas fiskalnych przed podatników. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2020 r. Poz. 1059.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2020 r. Poz. 1059
Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2020 r. Poz. 1059

W § 1. 1 mamy zwolnienie do 31 grudnia 2020 r. z świadczenia usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Branża sprzedaży węgla, brykietu itp. również ma zwolnienie do końca 2020 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. podatnicy, którzy będą sprzedawać towary lub wykonywać usług (opisane wyżej) będą musieli zamontować kasy fiskalne online.

Co zmienia Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 15 grudnia 2020 r.?

W drugim rozporządzeniu, które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. następują pewne zmiany, które są istotne lub dla niektórych branż mają ważne znaczenie.

Zmiany:

  • § 4 doszły kody CN i niektóre towary / usługi zostały bardziej szczegółowo doprecyzowane
  • podatnicy, którzy będą sprzedawać komputery (litera i) zostaną zmuszeni posiadać kasę fiskalną
  • rozszerzenie zakresu usług (w literze i) dotyczących gastronomii
JEST DO 31.12.2020 r.BĘDZIE OD 01.01.2021 r.
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),”;
  • Wykreślenie § 6 i § 7, który wcześniej brzmiał (do końca 2020 r.):
  • Następnie zmiana w niektórych wierszach Załącznika do Rozporządzenia

Całe rozporządzenie jest dostępne tutaj:

Pozostało teraz poczekać na akt ujednolicony, który będzie zawierał wszystkie powyższe zmiany w jednym dokumencie.

Podsumowując, na początku 2021 podatnicy, którzy świadczą usługi gastronomiczne, sprzedają węgiel, brykiet i inne podobne materiały będą zobowiązani do wymiany kas na online. Dodatkowo rozporządzenie rozszerza o m.in. sprzedaż komputerów zakres kolejnych podatników, którzy będą musieli stosować kasy fiskalne. Niektóre zakresy wykonywanych towarów / usług zostały doprecyzowane lub poszerzone. Warto przed wejściem w życie tych przepisów zapoznać się z rozporządzeniem, aby mieć świadomość nadchodzących zmian.

Stan prawny na 25.12.2020 r.

Podstawy prawne:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *