Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

W Polsce nadal obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ponownie zaczyna wzrastać liczba zachorowań na COVID-19. Zastanawiasz się czy w przypadku zamknięcia szkoły otrzymasz zasiłek opiekuńczy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Jak wiemy wrzesień to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok szkolny, a co za tym idzie, dzieci wracają po wielu miesiącach nauki zdalnej do szkół. Jeżeli w danej placówce zostanie wykryte zarażenie wirusem SARS-CoV-2 i szkoła zostanie zamknięta bądź dziecko zostanie objęte obowiązkową izolacją domową lub kwarantanną z powodu COVID-19, rodzice, którzy są ubezpieczenie będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jak na razie jest to tylko i wyłącznie podstawowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na zasadach określonych w art.32 z uwzględnieniem art. 33 i art. 34 ustawy zasiłkowej.

A więc, żeby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy spełnić pewne kryteria:

  1. sam ubezpieczony i/lub inny członek jego rodziny nie wykorzystał jeszcze w 2021 r. pełnego limitu należnego świadczenia, wynoszącego na opiekę nad dziećmi oraz łącznie na wszystkich członków rodziny 60 dni, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki
  2. poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (wyjątek dotyczy jedynie opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat).

Rząd na razie nie zdecydował się na przywrócenie uprawnień do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 specustawy w sprawie COVID-19. Przysługiwał on m.in. ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, dzieckiem niepełnosprawnym lub pełnoletnią osobą niepełnosprawną, w razie:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna,
  • otwarcia wyżej wymienionych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *