Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym… (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego od 1 stycznia 2021 r. ulegnie zmiana wysokości limitu dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  

Z przygotowanego przez rząd projektu zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika również, że od 1 stycznia 2021 r. zostanie:

  • obniżona wysokość niektórych stawek ryczałtu; obowiązująca obecnie stawka 20% ma zostać obniżona do 17%, zaś stawka 17% do 15%,
  • zwiększona liczba podatników, którzy będą mogli korzystać z opodatkowania ryczałtem; chodzi m.in. o podmioty wykonujące zawód adwokata, notariusza, radcy prawnego, architekta, księgowego czy agenta ubezpieczeniowego, jeżeli nie zatrudniają oni innych osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,

Od przyszłego roku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Prawo do opłacania ryczałtu kwartalnego w danym roku podatkowym mieli z kolei podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 200 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/NBP/2020, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł. W efekcie w 2021 r. z ryczałtu ewidencjonowanego będą mogli korzystać podatnicy, których przychody za 2020 r. nie przekroczą kwoty 9 030 600 zł. Z kolei podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego będą uprawnieni do regulowania go w 2021 r. kwartalnie, jeżeli ich przychody za 2020 r. nie przekroczą 903 060 zł.

Rodzaj limituKwota w euroKwota w złotych
Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do opodatkowania
ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 r.
2 000 000 euro9 030 600 zł
Górny limit przychodów za rok 2020 pozwalający na kwartalne rozliczenie
ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r
200 000 euro903 060 zł

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *