Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Może zdarzyć się, że w zeznaniu podatkowym popełnisz błąd, np. nieprawidłowo odliczysz ulgę, nie dołączysz niezbędnych dokumentów czy nie złożysz podpisu. Wówczas masz prawo do złożenia korekty deklaracji, żeby uniknąć kar skarbowych, warto dokonać tego w terminie.

Do kiedy możesz złożyć korektę?

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2018 mija 30 kwietnia 2019 r., natomiast korekty przedstawionego dokumentu można dokonać przez kolejne 5 lat.

Złożenie korekty zeznania podatkowego powoduje zmianę treści wcześniej przesłanego dokumentu i przez organ podatkowy traktowane jest jako prawidłowe zeznanie, tym samym wcześniejsze nie będzie brane pod uwagę. Jednakże urząd może poddać kontroli informacje wynikające ze skorygowanej deklaracji.

Korekta zeznania niekiedy może spowodować zwiększenie zobowiązania względem wcześniej złożonej deklaracji, czyli może się okazać, że należy zapłacić większą kwotę podatku, niż ta która została już uregulowana. Wówczas podatnik powinien niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę podatku, wraz z ewentualnymi odsetkami.

Możesz skorygować swoje zeznanie, wówczas gdy zapomniałeś uwzględnić przekazanie 1% podatku – jednakże korekta musi być wówczas złożona w terminie, czyli do 30 kwietnia.

Jak dokonać korekty PIT?

W przypadku gdy podatnik rozlicza się samodzielnie korekty dokonuje się oznaczając w e-deklaracji pole „korekta”. Natomiast od tego roku podatników składający PIT-37 i PIT-38 czekają ułatwienia. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nich zeznania podatkowe i udostępni je na dedykowanym portalu podatkowym. Do przygotowania zeznań skarbówka wykorzysta dane przekazane przez płatników i informacje z formularzy z poprzednich latach. Jeśli w deklaracji pojawią się błędy powstałe z winy organu podatkowe, wówczas podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w udostępnionym zeznaniu.

Należy pamiętać i zwrócić uwagę, aby w przypadku korekty deklaracji drukowanej formularza był obowiązujący w danym roku podatkowym. Nie można więc korygować swojego zeznania na bieżącym formularzu, jeżeli korygujesz deklarację np. z roku 2017.

Błąd na deklaracji w formie drukowanej korygujemy przesyłając poprawioną o popełniony błąd pierwotna deklarację ze wskazaniem, iż jest to korekta zeznania. Wysyłamy ją za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub składamy w okienku podawczym urzędu skarbowego.

UWAGA: W każdym z wyżej wymienionych przypadków składania deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji.

Kary za błędy w zeznaniach podatkowych

„Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot wydatków, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”– czytamy w art. 76 ustawy Kodeksu Karnego Skarbowego.

Masz pytania? Napisz!

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *