Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jak wiadomo, jednym z celów Polskiego Ładu jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Wielu przedsiębiorców zastanawia się w tym momencie czy zobowiązani są oni do posiadania terminala płatniczego czy nie.  

Zdaniem ekspertów przepisy Polskiego Ładu nie nakładają obowiązku posiadania terminala płatniczego a tzw. instrumentu płatniczego. Podstawą prawną jest tutaj art. 19a ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). 

1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814). 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

art. 19a Prawo przedsiębiorców

Czym w takim razie jest instrument płatniczy? 

W rozumieniu ustawy instrumentem płatniczym jest „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”.  

Zlecenie płatnicze jest to polecenie wykonania transakcji płatniczej, czyli wypłaty, transferu bądź wypłaty środków pieniężnych. W tym przypadku instrumentem płatniczym będzie telefon lub laptop, z którego klient dokona płatności za pomocą aplikacji bankowej. Kolejną możliwością zapłaty za towar lub usługę będzie zwykłe polecenie zapłaty, czyli przelew bankowy. Klient dokona zapłaty za pomocą komputera lub smartfona. 

Instrumentem płatniczym nie musi być samo urządzenia, ale także “zbiór procedur” służących do zlecenia płatniczego. Przykładem takiego zbioru jest na przykład system przesyłania pieniędzy za pomocą usługi BLIK

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *