Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zajęcie komornicze wynagrodzenia ze stosunku pracy

Zajęcie komornicze następuje, gdy wierzyciel uzyska w sądzie tytuł wykonawczy i przekaże sprawę komornikowi. Tytułem wykonawczym jest nakaz zapłaty lub wyrok sądu, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Wynagrodzenie za pracę podlega egzekucji w zakresie, które określają przepisy Kodeksu Pracy. Obowiązkiem komornika sądowego jest wysłanie pracownikowi oraz jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Organ egzekucyjny poprzez wysłanie pracodawcy […]

Zasady dokonywania potrąceń alimentacyjnych

Potrącenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed każdym innym potrąceniem i jako jedyne nie są ograniczone kwotą wolną. Niezależnie od tego jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik na poczet alimentów potrąca się 60% wynagrodzenia. W określonych przypadkach pracodawca przy potrącaniu należności alimentacyjnych może dokonywać tego rodzaju potrąceń bezpośrednio na wniosek wierzyciela. Jaka jest wysokość potrąceń alimentacyjnych? Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje […]