Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Rozwiązanie stosunku pracy – jakie obowiązki musi spełnić pracodawca? Część II

W jakiej formie należy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem i bez niego? Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na dwa sposoby: w drodze wypowiedzenia w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) W przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę jest jednostronne konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad: oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej […]