Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Środki wolne od zajęcia na rachunku bankowym

Limit zajęcia środków

Czy w przypadku zajęcia rachunku bankowego komornik może zarekwirować wszystkie dostępne środki na koncie w celu spłaty zadłużenia? Należy pamiętać, że nie wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym podlegają zajęciu przez komornika. Zasoby finansowe ulokowane na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby nie mogą być całkowicie zajęte na mocy orzeczenia sądowego ani decyzji […]