Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zaliczka przy WDT a powstanie obowiązku podatkowego

Czym jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)?  Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów znajduje uregulowanie w art. 13 ust. 1 ustawy VAT i brzmi następująco:  “Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2–8.”  Warto […]