Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Udokumentowanie w księgach podatkowych zakupu owoców i warzyw na targowisku

Aby udokumentować zakup owoców i warzyw od rolników na targowisku, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (tj. na przykład restauracji), przedsiębiorca może sporządzić dowód wewnętrzny, zawierający niezbędne dane, i na jego podstawie ująć poniesiony wydatek w księdze podatkowej. Ujmuje się go w kolumnie 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”. Podatnicy na potrzeby ewidencji w księdze niektórych wydatków mogą samodzielnie […]