Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dni wolne od pracy w 2024 roku

Dni wolne od pracy

Ile dni wolnych przysługuje Ci w 2024 roku? Przed sprawdzeniem, jakie dni wolne od pracy przysługują ci w 2024 roku, warto zweryfikować, ile dni urlopu wypoczynkowego możesz wykorzystać zgodnie z obowiązującą umową o pracę. Zależnie od stażu pracy, możesz mieć prawo do od 20 do nawet 26 dni urlopu. Zrozumienie obowiązujących przepisów oraz analiza twojej sytuacji pomogą w planowaniu grafiku […]

Jak obliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Urlop proporcjonalny, czyli urlop wypoczynkowy, nalicza się dla osób, które nie przepracowały u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada proporcjonalności urlopu odnosi się również do pracowników powracających w roku kalendarzowy do pracy po: urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, okresie odbywania służby wojskowej, a także przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowym aresztowaniu, odbywaniu kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wymiar urlopu […]