Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ulgi podatkowe przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Czy przedsiębiorcom opłacającym ryczałt przysługują ulgi podatkowe? Zgodnie z:   art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt […]