Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

świadectwo pracy

Świadectwo pracy – dla kogo i w jakim terminie?

Współpraca z pracownikiem na podstawie umowy o pracę musi zawsze zakończyć się wydaniem świadectwa pracy. Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy musisz zawierać informacje o: okresie lub okresach zatrudnienia, wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub podstawie …

Świadectwo pracy – dla kogo i w jakim terminie?Read More »