Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Sprostowanie świadectwa pracy – jak zrobić to poprawnie?

Świadectwo pracy jest to dokumentem kończący stosunek pracy między stronami umowy. Należy go przygotować z niezwykłą starannością i dokładnie sprawdzić wszystkie informacje. Czasami z różnych przyczyn może się okazać, że informacje zawarte w świadectwie pracy są błędne. Wtedy należy sprostować dokument w określony sposób, a w innych przypadkach należy dokonać odpisu świadectwa.  Obowiązek wydania świadectwa pracy  Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy w związku […]

Świadectwo pracy – dla kogo i w jakim terminie?

Współpraca z pracownikiem na podstawie umowy o pracę musi zawsze zakończyć się wydaniem świadectwa pracy. Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy musisz zawierać informacje o: okresie lub okresach zatrudnienia, wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub podstawie prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, […]