Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Stawki ryczałtu

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu mieszczą się w zakresie od 2% do 17%. 17% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów Za działalność w dziedzinie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. To znaczy bez angażowania pracowników do wykonywania czynności związanych z istotą danego zawodu na podstawie różnych umów, […]