Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893), opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024. Podobnie jak w obecnym roku, wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych na etatach oraz minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług, zostaną podniesione dwa razy. Wobec tego, w okresie od 1 […]