Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ulgi podatkowe przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Czy przedsiębiorcom opłacającym ryczałt przysługują ulgi podatkowe? Zgodnie z:   art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym oraz wydatki […]

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w 2022 roku.

Podmioty uprawnione  Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.  Aby przedsiębiorca w 2022 roku mógł rozliczać się tzw. ryczałtem ewidencjonowanym musi spełnić kilka warunków:  rozpocznie wykonywanie działalności w 2022 r. – bez względu na wysokość […]