Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zawarcie umowy w imieniu spółki – kto jest uprawniony do jej podpisania?

Zawieranie umów w imieniu spółki bez upoważnienia a nieważność umowy  Wszystkie zewnętrzne czynności prawne, w tym także możliwość zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy będącego spółką – zależnie od jej formy – może dokonać:  wspólnik,   organ spółki,   prokurent lub   pełnomocnik.   Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcą, należy zapoznać się ze sposobem reprezentacji obowiązującym […]