Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.

W roku 2023 nastąpi dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie wyższa będzie kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Kwoty wskazanych wynagrodzeń określają niektóre limity w podstawach wymiaru składek ubezpieczeniowych w ZUS. Minimalne wynagrodzenie za pracę W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie odpowiednio: Wynika to bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia […]