Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jak wyliczyć wysokość podatku, przy przekroczeniu pierwszego progu podatkowego?

Pod pojęciem progu podatkowego należy rozumieć limit dochodów rocznych, do których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki sposób określania wysokości daniny na rzecz państwa obowiązuje podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej. Dotyczy to większości pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, ale także osoby […]

Moment powstania przychodu – jak go określić?

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód […]