Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893), opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024. Podobnie jak w obecnym roku, wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych na etatach oraz minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług, zostaną podniesione dwa razy. Wobec tego, w okresie od 1 […]

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Wynagrodzenie to miałoby wynosić 3 000 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby wynieść 19,60 zł. Wzrost kwoty minimalnej pociągnie niestety za sobą również wzrost wysokości składek ZUS niektórych grup ubezpieczonych. Zwiększy bowiem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne m.in. u osób […]

Składki ZUS za wynagrodzenie grudniowe, płacone w styczniu.

Wynagrodzenie minimalne, potocznie nazywane „najniższą krajową”, to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na podstawie umowy o pracę, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku. Prawo to zostało ustanowione dla pracowników w 2002 r. Kto i kiedy ustala poziom minimalnego wynagrodzenia? W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego […]