Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Jak ustalić datę początkową i końcową okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.  Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?  Okres […]