Nota księgowa – jak ją wystawić i zewidencjonować w księgach?

Co to jest nota księgowa? Nota księgowa jest to dokument stosowany w rozliczeniach między partnerami; uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu operacji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. Kiedy można skorzystać z noty księgowej? Notę księgową możemy zastosować zawsze, gdy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają pod podatek VAT. Noty księgowe mogą być wystawione m.in.…
Czytaj


0