Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego przez pracownika po dokonanej wypłacie

kwota wolna od zajęcia

Jak wiadomo pracownik w czasie choroby nie zachowuje pełnego prawa do wynagrodzenia, a jedynie 80%. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dany pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia? Wynagrodzenie chorobowe Kwestie wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w czasie choroby reguluje kodeks pracy, a konkretnie art. 92: 1) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną […]