Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Rozliczanie VAT małego podatnika

Według zmiany ustawy o VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3, od 1 lipca 2023 r., małym podatnikiem może być ten, kto w ubiegłym roku podatkowym nie osiągnął sprzedaży (włącznie z podatkiem) przekraczającej równowartości 2.000.000 euro w złotówkach. Konwersję tej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na początek października poprzedzającego rok podatkowy, i zaokrągla do 1.000 […]