Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego

W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym limicie musi dokonać przeliczenia kwoty limitu w euro na polski złoty wg kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października 2022 r. […]