Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem – czy warto go wybrać?

Kredyt bankowy to nic innego jak pisemna umowa zawarta między konsumentem a bankiem. Bank na jej podstawie zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty pieniężnej na określony czas. Natomiast kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym warunkami umowy oraz do ich zwrotu wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji oraz […]

Kim jest poręczyciel? Kiedy się go ustanawia?

Poręczyciel to osoba pomagająca uzyskać kredyt lub pożyczkę. Działa ona poprzez uwiarygodnienie kredytobiorcy przed instytucją udzielającą wsparcia. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zobowiązania, jeśli dłużnik nie będzie regulował należności regularnie i zgodnie z umową.  Odpowiedzialność za długi  Obowiązujące przepisy przewidują tzw. prostą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie. Oznacza to, że to dłużnik jest w pierwszej kolejności zmuszony […]