Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w 2022 roku.

Podmioty uprawnione  Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.  Aby przedsiębiorca w 2022 roku mógł rozliczać się tzw. ryczałtem ewidencjonowanym musi spełnić kilka warunków:  rozpocznie wykonywanie działalności w 2022 r. – bez względu na wysokość […]

Formy opodatkowania – który rodzaj opodatkowania wybrać?

Co do zasady za wybór formy opodatkowania odpowiedzialny jest przedsiębiorca, który podczas wyboru musi kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności. Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery podstawowe formy opodatkowania działalności. Są to: skala podatkowa (zasady ogólne) podatek liniowy zryczałtowane formy opodatkowania kartę podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Skala podatkowa Podstawowa i […]