Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Nota księgowa – jak ją wystawić i zewidencjonować w księgach?

Co to jest nota księgowa? Nota księgowa jest to dokument stosowany w rozliczeniach między partnerami; uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu operacji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. Kiedy można skorzystać z noty księgowej? Notę księgową możemy zastosować zawsze, gdy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają pod podatek VAT. Noty księgowe mogą być wystawione m.in. w celu: obciążenie […]