Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Działalność nierejestrowana – czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców działalność nierejestrowana to działalność: z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( w 2021 r. limit wynosi więc 1 400 zł) która w okresie ostatnich 60 miesięcy […]