Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy. Wysokość tych dodatków ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, a także nominalnego wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosiło 3 490 zł, a od […]