Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jakie obowiązki względem zwalnianego pracownika ma pracodawca? Część I?

W jaki sposób można rozwiązać stosunek pracy? na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta. Należy pamiętać, że pracownik w niektórych sytuacjach może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania […]