Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893), opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024. Podobnie jak w obecnym roku, minimalne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na etatach oraz minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług, zostaną podniesione dwa razy. Wobec […]

Kiedy podatek VAT jest kosztem podatkowym?

W przepisach dotyczących podatku dochodowego została uwzględniona główna zasada, która stanowi, że podatek VAT nie jest uwzględniany w kosztach podatkowych. Pomimo tych ogólnych uregulowań, ustawodawca wprowadził kilka wyjątków, które pozwalają przedsiębiorcom uwzględniać podatek VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych, o ile spełnione zostaną określone warunki. VAT Należny Przepisy określające sytuacje, w których podatek VAT […]