Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Kto może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Podstawowe pojęcia Bezrobocie jest to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia z reguły jest niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie, a także:  wadliwa organizacja rynku pracy,   brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych,   trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły […]